List motywacyjny

List motywacyjny jest kolejnym ważnym pismem potrzebnym do zgłoszenia kandydatury na wybrane stanowisko. Powinien zawierać krótką i rzeczową informację o tych cechach, które świadczą o przydatności kandydata. Kandydat musi zawrzeć w nim cel listu, przedstawić swoją osobę, zaprezentować argumenty przemawiające za wybraniem właśnie jego oferty. List motywacyjny powinien skupiać się na najważniejszych atutach kandydata. Należy wymieniać te szczegóły z dotychczasowej kariery zawodowej, zainteresowania i umiejętności, które mają bezpośredni związek z interesującym go stanowiskiem. Pracownik pełen zapału i dobrze poinformowany o firmie zainteresuje każdego pracodawcę, więc te cechy powinny koniecznie znaleźć się w liście motywacyjnym.
Zdarza się, że w odpowiedzi na jedną ofertę pracy napływają setki życiorysów. Biorąc do ręki życiorys pracodawca najpierw przegląda go pobieżnie, aby zadecydować, czy warto poświęcić czas na dokładniejsze czytanie. Jasno i atrakcyjnie podane informacje zachęcą do czytania, zatem bardzo istotna jest ogólna estetyka listu. Niestety nie istnieje jeden oficjalny wzór, według którego należy pisać wszystkie życiorysy, ale pomimo to najważniejsza jest zasada, aby każda jego część wyraźnie odróżniała się od pozostałych. Dzięki temu pracodawca bez trudu znajdzie interesujące go informacje nie tracąc niepotrzebnie czasu.

Oczekiwania pracodawcy

Różne rodzaje stanowisk wymagają innych umiejętności. Na przykład perspektywa pracy w szkolnictwie wyższym wiąże się z przygotowaniem szczegółowego raportu na temat własnych osiągnięć naukowych. Wykonywanie jakiegokolwiek zawodu bez odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia także nie jest możliwe. Potencjalny pracodawca oczekuje, że otrzymane CV będzie skonstruowane według pewnego schematu: wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania. Inteligentny pracodawca potrafi wyciągnąć ważne wnioski z najróżniejszych szczegółów. Na przykład osoba starająca się o stanowisko redaktora w wydawnictwie powinna zwrócić uwagę na to, aby oddany przez nią życiorys był wyjątkowo starannie napisany – błąd ortograficzny poważnie zmniejszy szanse na zatrudnienie.

Jak powstaje dług

Wiele krajów rozwijających się, na przykład Brazylia, Indonezja czy Tanzania, winnych jest bardzo duże sumy rządom takich państw jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Japonia. Także państwa Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Czechy, Węgry oraz kraje powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego w ostatnich latach zaciągnęły zobowiązania finansowe wobec rządów i instytucji świata zachodniego.
Według tradycyjnej teorii rozwój gospodarczy najłatwiej osiągnąć zwiększając produkcję towarów i usług poprzez inwestycje. W terminologii ekonomicznej inwestowanie oznacza powiększanie zasobów kapitałowych, na które składają się między innymi kapitał finansowy, wielkość zaplecza technicznego (maszyny, urządzenia), liczba uruchamianych fabryk. Towarami kapitałowymi są więc takie dobra, które należy wytworzyć, żeby móc produkować inne towary lub świadczyć usługi. W latach siedemdziesiątych wiele państw Trzeciego Świata pożyczało pieniądze – głównie z banków i instytucji krajów rozwiniętych, aby finansować tego typu inwestycje. Kredytów udzielano na zasadach analogicznych do kredytów komercyjnych zaciąganych przez potrzebujące dofinansowania przedsiębiorstwa w bankach, różniły się one głównie skalą wielkości.
Wśród kredytobiorców znalazła się także Polska, rządzona przez PZPR z Edwardem Gierkiem na czele, w której pieniądze otrzymane z Zachodu topiono w nietrafionych inwestycjach.

Problemy związane ze spłatą

Istnieje wiele powodów utrudniających spłatę zaciągniętych długów przez kraje rozwijające się. Dużą część pożyczonych pieniędzy zmarnotrawiono na nietrafione inwestycje i przedsięwzięcia, bardzo często będące projektami rządowymi. Podstawą do uzyskania kredytu było przyjęcie przez kredytobiorcę tak zwanej polityki restrukturyzacji. Polegać ona miała na przyjęciu na rynek wewnętrzny kapitału zagranicznego (korporacje międzynarodowe i ponadnarodowe), nastawieniu gospodarki na produkcję dóbr i usług na eksport, a także
wprowadzeniu cięć w sektorze wydatków publicznych. Często prowadząc tego rodzaju politykę i podejmując takie przedsięwzięcia kredytobiorcy nie zdołali wypracować przychodów wystarczających na pokrycie rat kredytu. W niektórych przypadkach po otrzymaniu kredytu państwa biedne ubożały jeszcze bardziej, a przepaść między nimi i bogatymi powiększała się.
Dodatkowo w latach osiemdziesiątych koszty kredytów gwałtownie wzrosły wraz ze zwyżką pozycji dolara amerykańskiego. Ponieważ właśnie w dolarach rozliczano większość kredytów, państwa zaciągające pożyczki musiały eksportować znacznie więcej towarów i usług, by otrzymać za nie tę samą sumę w dolarach.
W tym czasie na całym świecie wzrosły stopy procentowe, co jeszcze zwiększyło obciążenia spoczywające na dłużnikach.

Gospodarka na rozdrożu

Przed krajami przechodzącymi transformację ekonomiczną stają nieco inne problemy. Państwa, które zdecydowały się wprowadzić u siebie reformy gospodarcze i podjąć w tym celu odpowiednie kroki, na ich realizację otrzymały pomoc finansową. Do podstawowych wymagań należały tu liberalizacja cen, minimalizacja dotacji budżetowych, prywatyzacja większości przedsiębiorstw państwowych i otwarcie na inwestycje zagraniczne. W rezultacie nastąpiło w tych krajach przejściowe załamanie gospodarcze, ponieważ rozpadł się system łączący dotąd ściśle przedsiębiorstwa sektora państwowego. Rozwój firm prywatnych zaś i proces prywatyzacji przedsiębiorstw istniejących nie był szybki. W pierwszych latach po reformie w krajach takich jak Rosja produkcja gwałtownie spadła, pojawiło się nieznane dotąd zjawisko bezrobocia, wybuchła inflacja, oszczędności straciły wartość, na czym szczególnie ucierpiały warstwy najbiedniejsze, między innymi emeryci i renciści utrzymywani przez niewydolny system ubezpieczeń. W niektórych krajach, między innymi w Polsce, Czechach i na Węgrzech po kilku latach gospodarka zaczęła wychodzić z kryzysu. Rząd polski znów jest w stanie spłacać kredyty udzielone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, choć wcześniej ze względu na zły stan gospodarki spłatę długu państwowego trzeba było zawiesić.


Szukaj
Ankieta fundusze

  Jakie fundusze inwestycyjne posiadasz?

  • AGIO
  • Bgż
  • Legg Mason
  • Investor
  • QUERCUS

  Zobacz wyniki

Dotacje z Urzędu Pracy
Najnowsze komentarze
Oferty pracy Rzeszów
Ekonomia WWW dotacja z up zatrudniamy niepelnosprawnych poradniki dla biznesmenow niezbyt dobry biznes gospodarka wolno rynkowa a centralnie sterowana l 2 main nowosci nielegalna sprzedaz jaj czyli szara strefa malego biznesu stosunek ekonomiczny miast przemyslowych a handlowo uslugowych obowiazki we wlasnym biznesie kult miecza w japonii metal w europie l 3 main nowosci l 2 kultura celtycka zelazo w polsce ziemski klimat sezonowe wahania jak sfinansowac kupno samochodu l 4 main nowosci l 3 co robic aby pomnozyc wlasne oszczednosci ekonomia pozwala rozwijac sie biznesowi i finansom w co warto inwestowac pieniadze pieniadze zarabianie w sieci l 5 main nowosci l 4 determinanty podazy elastycznosc cenowa popytu ekonomiczne walory szarej strefy wlasciwy kierunek wielki biznes l 6 main nowosci l 5 rynek nieruchomosci napedzaja kredyty bankowe polska ksiazka techniczna okreslenie inzynier pierwsze zwiastuny kapitalizmu angielskie kopalnie l 7 main nowosci l 6 zmiany w strukturze grupy strategiczne a sila przetargowa potrzebujesz szybkich pieniedzy nauka w trybie ciaglym pozyczki pozabankowe l 8 main nowosci l 7 przewaga wielkiej brytanii banki kredyt hipoteczny kredyt pod hipoteke kredyt mieszkaniowy l 9 main nowosci l 8 dlug publiczny wielkiej brytanii pomoc od panstwa umiejetne prowadzenie finansow profesjonalne projektowanie stron dlaczego w naszym kraju jest relatywnie wysokie bezrobocie l 10 main nowosci l 9 nowoczesna gospodarka szybkie wzbogacenie sie placenie alimentow rownowazenie platnosci deficyt handlowy polski l 11 main nowosci l 10 obsluga deficytu co zawiera zyciorys doswiadczenie zawodowe umiejetnosci referencje l 12 main nowosci l 11 list motywacyjny oczekiwania pracodawcy jak powstaje dlug problemy zwiazane ze splata gospodarka na rozdrozu l 13 main nowosci l 12 umorzenie dlugow wczesna edukacja cechy rozdzial srodkow za i przeciw l 14 main nowosci l 13 oligopol dobro publiczne szkodliwosc spoleczna funkcje rzadu efekty negatywne l 15 main nowosci l 14 hiperinflacja popyt a inflacja deflacja model doskonalej konkurencji monopol l 16 main nowosci l 15 monopole naturalne konkurencja niedoskonala oligopole kartele konkurencja i wydajnosc l 17 main nowosci l 16 obustronne korzysci podaz zmienne czynniki dobra substytucyjne podaz i koszty l 18 main nowosci l 17 podaz i czas przypadek chleba ustawodawstwo co to jest niepelnosprawnosc dyskryminacja l 19 main nowosci l 18 w praktyce ogloszenie prasowe przygotowanie do rozmowy istotne szczegoly w trakcie rozmowy l 20 main nowosci l 19 rozmowy panelowe rozmowy rozlozone w czasie lowcy glow ustalanie wysokosci stop zmiany stop procentowych main nowosci l 20