Oligopol

Kolejnym argumentem przemawiającym przeciw zezwoleniu na całkowitą swobodę na rynku i powstrzymywaniu się państwa od interwencji w sprawy gospodarcze jest fakt, że choć konkurencja stymuluje nowatorstwo i zapewnia wysoką jakość towarów, w rzeczywistości na wielu rynkach walka konkurencyjna jest ograniczona. Bardzo rzadko zdarza się prawdziwie uczciwa i stymulująca rywalizacja między podmiotami gospodarczymi, na rynkach zaś często występują praktyki oligopolistyczne. Oligopol to model rynku zdominowanego przez zaledwie kilku wielkich producentów, którzy mogą wykorzystywać swoją pozycję, by manipulować zachowaniami konsumentów poprzez reklamę, kampanie marketingowe i promowanie marek towarów, a przede wszystkim przez dyktowanie cen. W praktyce w interesie każdego przedsiębiorstwa w gospodarce kapitalistycznej jest dążenie do wyeliminowania konkurencji z branży, w której działa. Rząd więc powinien interweniować w procesy gospodarcze, by promować konkurencję i czuwać nad jej przebiegiem.

Dobro publiczne

Większość obywateli zgadza się, że państwo powinno całkowicie kontrolować pewne dziedziny życia społecznego. Można do nich zaliczyć, na przykład, obronę narodową. Panują tu zasady nie rywalizowania i nie wykluczania. Tak więc każda osoba może odnieść korzyści w tych dziedzinach bez szkody dla innych, lub też bez ograniczania ich dostępu do usług czy towarów.
Nie wykluczanie oznacza zaś, że żadnej osoby nie wolno pozbawiać prawa do korzystania z usługi albo towaru, nawet jeżeli bezpośrednio za nie
nie płaci. Chociaż nie płacimy bezpośrednio za wezwanie policji, możemy liczyć na jej pomoc w nagłym wypadku. W tym przypadku nikt nie czuje się obowiązany płacić policjantom, a policja nie podlega zasadom konkurencji.

Są przypadki, w których pełna wartość towaru lub usługi nie jest odzwierciedlona przez ich cenę rynkową. Na przykład jeśli chodzi o wykształcenie, korzyści z niego odnoszą nie tylko ci, którzy je zdobędą, ale także społeczeństwo jako całość. Ta dodatkowa korzyść nie wpływa na cenę, którą konsumenci gotowi byliby zapłacić za naukę, więc na wolnym rynku jej podaż byłaby niewystarczająca. Podobnie jest w przypadku opieki zdrowotnej, instytucji kulturalnych takich jak, na przykład muzea i galerie. Usługi czy dobra tego typu należą do sfery usług i dóbr kulturalnych, w których wskazana jest interwencja państwa, by zapewnić dostateczną ich podaż.

Szkodliwość społeczna

Szkodliwością społeczną cechują się towary i usługi, stojące w opozycji do dóbr cennych społecznie: ich prawdziwy koszt w skali społeczeństwa nie jest odzwierciedlony w cenie rynkowej. Na przykład w większości społeczeństw istnieje duże zapotrzebowanie na alkohol i zazwyczaj jest ono zaspokajane przez producentów. Jednakże negatywne skutki jego spożycia – szkodliwy wpływ na zdrowie, czy związany z tym wzrost wskaźnika przestępczości, nie są odzwierciedlone w kosztach produkcji i sprzedaży. W większości państw na alkohol nakłada się specjalny podatek (w Polsce akcyza), dzięki czemu cena lepiej odzwierciedla koszty społeczne jego produkcji.
Z problemem tym związana jest również koncepcja szkód zewnętrznych. Mamy z nimi do czynienia wówczas, gdy dobro jednostki może być naruszane przez działania innych osób lub instytucji,
a poszkodowany nie otrzyma z tego tytułu żadnego zadośćuczynienia. Na przykład firma wypuszcza ścieki produkcyjne do rzeki i nie płaci bezpośrednio odszkodowań nikomu kto korzysta z rzeki. W zanieczyszczonych wodach nie można łowić ryb, nieświadomi zanieczyszczeń mogą zachorować, pływając w zatrutej chemicznie wodzie. W sytuacjach takich jak ta, jak twierdzi większość obywateli państw rozwiniętych, istnieje konieczność interwencji państwa.

Funkcje rządu

Wśród innych funkcji państwa reprezentowanego przez rząd są: emisja pieniądza, czuwanie nad kursem waluty państwowej w stosunku do walut obcych, stabilnością cen oraz tworzenie odpowiednich ram prawnych w celu ochrony prawa własności. Dodatkowo funkcjonuje system podatkowy mający zapewnić rządowi możliwość realizacji jego zadań. W rezultacie w krajach, w których władzę sprawuje rząd nawet najbardziej liberalny, państwo ma do spełnienia wiele ważnych funkcji. Rząd zazwyczaj musi zadbać o finansowanie takich dziedzin życia społecznego, jak obrona narodowa, system prawny, system dróg publicznych, szkolnictwo czy ochrona przyrody. Jednocześnie rząd kształtuje prawo tak, by chronić środowisko naturalne, zapobiegać praktykom monopolistycznym i zawyżaniu cen oraz bronić praw konsumentów. Fundusze na swoją działalność rząd zdobywa poprzez podatki.

Efekty negatywne

Od lat 70. w większości państw istotnym celem polityki gospodarczej jest utrzymywanie wskaźnika inflacji na jak najniższym poziomie – w krajach rozwiniętych wynosi nie więcej niż 2-3 procent rocznie. Większość ekonomistów rządowych zgadza się, że takie cele jak wysoki wzrost gospodarczy lub niskie bezrobocie można osiągnąć wyłącznie utrzymując inflację na poziomie minimalnym. Siła nabywcza określa ilość danego towaru, którą można kupić za ustaloną kwotę. Jeżeli bochenek chleba kosztuje 1,50 zł, to za 3 zł kupimy dwa bochenki. Przy bardzo wysokiej inflacji w kolejnym roku cena bochenka wzrasta do, powiedzmy, 3 zł. Teraz za 3 zł nie dostaniemy już tyle chleba, ile w roku ubiegłym. Siła nabywcza pieniądza spada więc wraz ze wzrostem cen. Jednak jeśli dochody ludzi wzrastają o taką samą wartość jak inflacja, siła nabywcza pozostaje niezmienna. Nie ma wtedy problemów, gdy chleb, jak w naszym przykładzie, drożeje dwukrotnie. Jeżeli dochody jednak się nie zmieniają lub wzrastają w tempie niższym niż inflacja, wtedy odczuwane są negatywne skutki wzrostu cen. Inflacja nie sprzyja też oszczędzaniu pieniędzy. Jeżeli jest ona wyższa niż stopy procentowe w bankach (kwoty, jakie otrzymujemy od banku za złożenie depozytu), oszczędności tracą na wartości. Jeżeli oprocentowanie roczne lokaty bankowej wynosi na przykład 14 procent, do naszej lokaty w wysokości 1000 zł pod koniec roku dopisane zostanie 140 zł.


Szukaj
Ankieta fundusze

  Jakie fundusze inwestycyjne posiadasz?

  • AGIO
  • Bgż
  • Legg Mason
  • Investor
  • QUERCUS

  Zobacz wyniki

Dotacje z Urzędu Pracy
Kategorie
Najnowsze komentarze
Ekonomia WWW dotacja z up zatrudniamy niepelnosprawnych poradniki dla biznesmenow niezbyt dobry biznes gospodarka wolno rynkowa a centralnie sterowana l 2 main nowosci nielegalna sprzedaz jaj czyli szara strefa malego biznesu stosunek ekonomiczny miast przemyslowych a handlowo uslugowych obowiazki we wlasnym biznesie kult miecza w japonii metal w europie l 3 main nowosci l 2 kultura celtycka zelazo w polsce ziemski klimat sezonowe wahania jak sfinansowac kupno samochodu l 4 main nowosci l 3 co robic aby pomnozyc wlasne oszczednosci ekonomia pozwala rozwijac sie biznesowi i finansom w co warto inwestowac pieniadze pieniadze zarabianie w sieci l 5 main nowosci l 4 determinanty podazy elastycznosc cenowa popytu ekonomiczne walory szarej strefy wlasciwy kierunek wielki biznes l 6 main nowosci l 5 rynek nieruchomosci napedzaja kredyty bankowe polska ksiazka techniczna okreslenie inzynier pierwsze zwiastuny kapitalizmu angielskie kopalnie l 7 main nowosci l 6 zmiany w strukturze grupy strategiczne a sila przetargowa potrzebujesz szybkich pieniedzy nauka w trybie ciaglym pozyczki pozabankowe l 8 main nowosci l 7 przewaga wielkiej brytanii banki kredyt hipoteczny kredyt pod hipoteke kredyt mieszkaniowy l 9 main nowosci l 8 dlug publiczny wielkiej brytanii pomoc od panstwa umiejetne prowadzenie finansow profesjonalne projektowanie stron dlaczego w naszym kraju jest relatywnie wysokie bezrobocie l 10 main nowosci l 9 nowoczesna gospodarka szybkie wzbogacenie sie placenie alimentow rownowazenie platnosci deficyt handlowy polski l 11 main nowosci l 10 obsluga deficytu co zawiera zyciorys doswiadczenie zawodowe umiejetnosci referencje l 12 main nowosci l 11 list motywacyjny oczekiwania pracodawcy jak powstaje dlug problemy zwiazane ze splata gospodarka na rozdrozu l 13 main nowosci l 12 umorzenie dlugow wczesna edukacja cechy rozdzial srodkow za i przeciw l 14 main nowosci l 13 oligopol dobro publiczne szkodliwosc spoleczna funkcje rzadu efekty negatywne l 15 main nowosci l 14 hiperinflacja popyt a inflacja deflacja model doskonalej konkurencji monopol l 16 main nowosci l 15 monopole naturalne konkurencja niedoskonala oligopole kartele konkurencja i wydajnosc l 17 main nowosci l 16 obustronne korzysci podaz zmienne czynniki dobra substytucyjne podaz i koszty l 18 main nowosci l 17 podaz i czas przypadek chleba ustawodawstwo co to jest niepelnosprawnosc dyskryminacja l 19 main nowosci l 18 w praktyce ogloszenie prasowe przygotowanie do rozmowy istotne szczegoly w trakcie rozmowy l 20 main nowosci l 19 rozmowy panelowe rozmowy rozlozone w czasie lowcy glow ustalanie wysokosci stop zmiany stop procentowych main nowosci l 20