Podaż i czas

Wiemy już, w jaki sposób wielkość podaży zależy od zmian cen, nie wzięliśmy jednak pod uwagę czasu, jaki musi upłynąć, zanim podaż zareaguje na zmianę ceny. Ekonomiści argumentują, że chwila jest tak krótkim okresem, że podaż nie może w ogóle zareagować. Jednak w krótkim czasie można zwiększyć podaż, jeśli więcej różnych składników potrzebnych do produkcji – tych, które można łatwo uzyskać – wcześniej się zakupi. W późniejszym czasie firma może kupić pozostałe składniki. Powiedzmy, że na przykład przedsiębiorstwo Koala może kupić dodatkową fabrykę produkującą napoje lub zatrudnić więcej pracowników. W rezultacie, w dłuższym czasie podaż może zostać znacznie zwiększona.
Elastyczność popytu określa zmiany wielkości popytu na jakiś produkt w zależności od zmian ceny. Podobnie, elastyczność podaży mierzy, jak wielkość podaży jakiegoś produktu zależy od zmian ceny. Jeśli popyt na jakiś produkt jest elastyczny,
oznacza to, że wraz ze zmianą ceny znacznie zmieni się wielkość popytu. Jeśli zaś ten popyt jest nieelastyczny, ceny mogą rosnąć lub maleć, lecz nie wywoła to żadnych widocznych zmian w wielkości zgłaszanego popytu.

Przypadek chleba

Chleb jest klasycznym przykładem towaru, który ma nieelastyczną cenę: ludzie zawsze go potrzebują – to podstawowy produkt żywnościowy – i dlatego bez względu na osiąganą wielkość dochodu będzie on kupowany w pierwszej kolejności. W przeciwieństwie do tego, popyt na różne gatunki chleba wykazuje już pewną elastyczność. Dzieje się tak dlatego, że w większości systemów ekonomicznych występuje kilka rodzajów chleba i, z praktycznych powodów, każdy z nich jest tak samo dobry jak wszystkie inne. Dlatego też, jeśli cena któregoś z gatunków chleba wzrośnie zbyt znacznie, to sprzedaż jego zmaleje kosztem wzrostu sprzedaży tych gatunków chleba, które są oferowane po niższych cenach. Taki jest niezmiennie los produktów z elastycznymi cenami na rynku, na którym istnieje wybór – innymi słowy jest to pewien rodzaj konkurencji.
Z reguły, jak wykazują ekonomiści, towary o największej elastyczności cen to towary luksusowe, takie jak na przykład czekolada czy magnetowidy – najważniejszym powodem jest to, że nie są one niezbędne. Gdyby ceny tych produktów miały nagle wzrosnąć, lub gdyby z jakiegoś powodu zmalała dostępność pieniędzy i kredytów, konsumenci kupiliby znacznie mniej tych produktów, gdyż nie są one artykułami podstawowymi niezbędnymi do życia.

Ustawodawstwo

W naszych czasach ustawodawstwo oparte na przestrzeganiu praw człowieka zapobiega w większości krajów dyskryminowaniu niepełnosprawnych z powodu ich kalectwa. Prawo ma zapewnić, by niepełnosprawni mieli takie same możliwości podejmowania pracy, jak ludzie zdrowi, oczywiście w granicach rozsądku. Przepisy prawne dotyczące tworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych oraz warunków, jakie powinny w nich panować, różnią się w poszczególnych krajach, choć postępująca globalizacja sprawia, że są coraz bardziej zbliżone. W Wielkiej Brytanii, na przykład, Ustawa o dyskryminacji niepełnosprawnych (the Disa-bility Discrimination Act) chroni inwalidów przed niesprawiedliwym traktowaniem w miejscu pracy od 2 grudnia 1995 roku.
Taka ustawa była oczekiwana od dłuższego czasu, ponieważ dopiero dzięki niej niepełnosprawni otrzymali realną możliwość egzekwowania swojego prawa do zatrudnienia. Mądre ustawodawstwo jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania dyskryminacji niepełnosprawnych w miejscu pracy, choć pozostało jeszcze wiele do zrobienia.
Mówiąc ogólnie, niepełnosprawni w Wielkiej Brytanii są chronieni przez prawo na każdym polu związanym z aktywnością zawodową – czyli rekrutacją pracownika, awansem, dodatkami przyznawanymi pracownikom, sposobami dyscyplinowania osób zatrudnionych, zwolnieniem a także ich złym traktowaniem.

Co to jest niepełnosprawność

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić znaczenie terminu „niepełnosprawność”. Ustawa chroni osoby, którym choroba lub wada fizyczna poważnie utrudnia wykonywanie codziennych czynności. Należą do nich problemy z poruszaniem się, zdolnością manualną, koordynacją ruchową, umiejętnością podnoszenia przedmiotów, z których korzysta się na co dzień, mową, słuchem, wzrokiem, pamięcią, zdolnością do koncentracji i uczenia się oraz świadomością niebezpieczeństwa. Uraz lub choroba muszą być przewlekłe, co oznacza, że trwają co najmniej jeden rok.
Zakres problemów zdrowotnych, które mogą prowadzić do inwalidztwa, jest bardzo szeroki. Można je podzielić na następujące kategorie:
• Problemy tylko w niewielkim stopniu utrudniające wykonywanie codziennych czynności, ale których przebieg zazwyczaj prowadzi do poważniejszego kalectwa – na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, choroba nowotworowa czy stwardnienie rozsiane.
• Stany, które mogą mieć bardzo poważny, wpływ na stan psychiczny chorego, jeśli nie będą leczone, jak ostra depresja, lub jeśli chory nie otrzyma odpowiedniej pomocy, na przykład protez kończyn.

Dyskryminacja

Ustawodawstwo dotyczące osób niepełnosprawnych jest skomplikowane. Są prawnicy, którzy specjalizują się tylko w tych zagadnieniach – niepełnosprawności w miejscu pracy i dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Słowo „dyskryminacja” ogólnie określa sytuację, w której pracodawca traktuje niepełnosprawnego gorzej od pracownika zdrowego. Różnica w traktowaniu musi mieć związek z kalectwem. Przykładowo pracownik zostaje zwolniony z pracy, ponieważ jego słuch pogorszył się tak bardzo, że nie jest w stanie rozmawiać przez telefon. Taki przypadek można uznać za dyskryminację, o ile pracodawca nie wyjaśni przyczyn swojej decyzji. Może on powiedzieć, że jednym z obowiązków pracownika było przeprowadzanie rozmów telefonicznych. Jednak w świetle prawa pracodawca jest zobowiązany dokonać takich zmian, aby umożliwić pracownikowi kontynuowanie pracy. Może na przykład zainstalować specjalny komputer albo powierzyć pracownikowi inne obowiązki, które nie będą wymagały podnoszenia słuchawki telefonu.
Pod pojęciem „możliwych” zmian rozumie się usunięcie przeszkód, które stawiają inwalidę w gorszej sytuacji od człowieka zdrowego. Może to być zmiana architektury miejsca pracy (na przykład zbudowanie podjazdów dla wózków inwalidzkich), wprowadzenie nienormowanego czasu pracy, z przeznaczeniem wolnych godzin na rehabilitację bądź leczenie, zakup nowego sprzętu, wysyłanie pracowników na dodatkowe szkolenia. Czasami wystarczy zarezerwować miejsce do zaparkowania samochodu osoby z wadą narządu ruchu.
Trudno precyzyjnie określić, co to znaczy „możliwe” zmiany. Uściślając znaczenie tego słowa należy wziąć pod uwagę wiele czynników, jak skuteczność, praktyczność, koszt wprowadzenia zmian, możliwości pracodawcy i dostępność innych rozwiązań. Dlatego też oczekiwania względem dużych firm są w tej dziedzinie większe niż względem małych. Sporne kwestie w każdym przypadku rozstrzyga sąd.


Szukaj
Ankieta fundusze

  Jakie fundusze inwestycyjne posiadasz?

  • AGIO
  • Bgż
  • Legg Mason
  • Investor
  • QUERCUS

  Zobacz wyniki

Dotacje z Urzędu Pracy
Najnowsze komentarze
Praca w Rzeszowie
Ekonomia WWW dotacja z up zatrudniamy niepelnosprawnych poradniki dla biznesmenow niezbyt dobry biznes gospodarka wolno rynkowa a centralnie sterowana l 2 main nowosci nielegalna sprzedaz jaj czyli szara strefa malego biznesu stosunek ekonomiczny miast przemyslowych a handlowo uslugowych obowiazki we wlasnym biznesie kult miecza w japonii metal w europie l 3 main nowosci l 2 kultura celtycka zelazo w polsce ziemski klimat sezonowe wahania jak sfinansowac kupno samochodu l 4 main nowosci l 3 co robic aby pomnozyc wlasne oszczednosci ekonomia pozwala rozwijac sie biznesowi i finansom w co warto inwestowac pieniadze pieniadze zarabianie w sieci l 5 main nowosci l 4 determinanty podazy elastycznosc cenowa popytu ekonomiczne walory szarej strefy wlasciwy kierunek wielki biznes l 6 main nowosci l 5 rynek nieruchomosci napedzaja kredyty bankowe polska ksiazka techniczna okreslenie inzynier pierwsze zwiastuny kapitalizmu angielskie kopalnie l 7 main nowosci l 6 zmiany w strukturze grupy strategiczne a sila przetargowa potrzebujesz szybkich pieniedzy nauka w trybie ciaglym pozyczki pozabankowe l 8 main nowosci l 7 przewaga wielkiej brytanii banki kredyt hipoteczny kredyt pod hipoteke kredyt mieszkaniowy l 9 main nowosci l 8 dlug publiczny wielkiej brytanii pomoc od panstwa umiejetne prowadzenie finansow profesjonalne projektowanie stron dlaczego w naszym kraju jest relatywnie wysokie bezrobocie l 10 main nowosci l 9 nowoczesna gospodarka szybkie wzbogacenie sie placenie alimentow rownowazenie platnosci deficyt handlowy polski l 11 main nowosci l 10 obsluga deficytu co zawiera zyciorys doswiadczenie zawodowe umiejetnosci referencje l 12 main nowosci l 11 list motywacyjny oczekiwania pracodawcy jak powstaje dlug problemy zwiazane ze splata gospodarka na rozdrozu l 13 main nowosci l 12 umorzenie dlugow wczesna edukacja cechy rozdzial srodkow za i przeciw l 14 main nowosci l 13 oligopol dobro publiczne szkodliwosc spoleczna funkcje rzadu efekty negatywne l 15 main nowosci l 14 hiperinflacja popyt a inflacja deflacja model doskonalej konkurencji monopol l 16 main nowosci l 15 monopole naturalne konkurencja niedoskonala oligopole kartele konkurencja i wydajnosc l 17 main nowosci l 16 obustronne korzysci podaz zmienne czynniki dobra substytucyjne podaz i koszty l 18 main nowosci l 17 podaz i czas przypadek chleba ustawodawstwo co to jest niepelnosprawnosc dyskryminacja l 19 main nowosci l 18 w praktyce ogloszenie prasowe przygotowanie do rozmowy istotne szczegoly w trakcie rozmowy l 20 main nowosci l 19 rozmowy panelowe rozmowy rozlozone w czasie lowcy glow ustalanie wysokosci stop zmiany stop procentowych main nowosci l 20