Archive for the ‘nowosci’ Category

Rozmowy panelowe

Inny typ rozmów kwalifikacyjnych to rozmowy prowadzone przez kilka osób jednocześnie, zwykle od trzech do pięciu. Osoby te należą najczęściej do kadry kierowniczej. Każda z nich jest obeznana z innym zakresem obowiązków. Taka formuła rozmowy kwalifikacyjnej jest przydatna szczególnie wtedy, gdy istnieje potrzeba sprawdzenia, czy kandydat posiada potrzebną wiedzę z kilku dziedzin. Przed rozmową przedstawiciele pracodawcy uzgadniają pytania, ustalają, kto o co pyta i jaki będzie sposób notowania odpowiedzi. Zostaje wybrany przewodniczący spotkania, którego zadaniem jest zwrócenie uwagi na to, czy wszyscy zebrani mieli okazję zadać swoje pytania. Taki sposób przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uważa się za bardziej sprawiedliwy i obiektywny od sytuacji, gdy ostateczna decyzja zależy od opinii jednego człowieka. Inną zaletą rozmów kwalifikacyjnych panelowych jest fakt, że wszyscy widzą kandydata w tym samym czasie i w identycznych okolicznościach. Teoretycznie powinni więc oni dojść do takich samych wniosków. Sposób ten pozwala zaoszczędzić czas zarówno firmie, jak również starającemu się o pracę, ponieważ unika się konieczności urządzania kilku spotkań z różnymi osobami. Są jednak i wady takiego systemu. Rozmowa z kilkoma osobami może onieśmielać kandydata. Trudniej jest się odprężyć i nawiązać kontakt wzrokowy ze wszystkimi rozmówcami.

Rozmowy rozłożone w czasie

Jeżeli wszyscy przedstawiciele pracodawcy nie mogą spotkać się jednocześnie, pojawia się konieczność przeprowadzenia z kandydatem kilku kolejnych rozmów. Taka formuła przypomina rozmowę kwalifikacyjną panelową pod tym względem, że każdy z pytających interesuje się innymi umiejętnościami przyszłego pracownika (zawodowymi, interpersonalnymi, organizacyjnymi, itd.) Sprzyja też ona wyeliminowaniu ewentualnych uprzedzeń poszczególnych osób. Jednak kandydat musi poświęcić na te rozmowy o wiele więcej czasu, energii i cierpliwości i będzie zmuszony ciągle na nowo powtarzać te same informacje. Takie rozmowy odbywa się także w przypadkach, kiedy kandydaci muszą pomyślnie zaliczyć pierwszy etap, aby być dopuszczonymi do kolejnych.
Niektóre rozmowy kwalifikacyjne są tak zaplanowane, aby postawić kandydata w stresującej sytuacji. Celem jest sprawdzenie, jak sobie poradzi z ogniem trudnych pytań zadawanych w pełnej napięcia atmosferze. Często pytania są zadawane agresywnym tonem, rozmówcy mogą nawet opuścić pomieszczenie, aby sprawdzić, czy kandydatowi uda się zachować równowagę emocjonalną do czasu ich powrotu. Taką formułę stosuje się rzadko. Większość kandydatów i pracowników nie akceptuje jej, uważając, że nie ma nic wspólnego z profesjonalną rekrutacją.

Łowcy głów

W niektórych procesach rekrutacyjnych kandydaci najpierw są przesłuchiwani przez agencje pośrednictwa pracy. Dzieje się tak wtedy, gdy kierownictwo firmy uzna za konieczne przeprowadzenie wstępnych przesłuchań kandydatów, aby do bezpośrednich rozmów dopuścić mniejszą liczbę osób. Ma to znaczenie wówczas, gdy pracodawca przewiduje bardzo duże zainteresowanie ofertą na dane stanowisko. Agencje pośrednictwa pracy zajmują się także przesłuchiwaniem ludzi, którzy nie potrafią określić, jaka praca ich interesuje. Człowiek, który w poszukiwaniu pracy zgłasza się do agencji, powinien spełniać mniej więcej te same wymagania, co w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Musi jednakże bardzo dokładnie przemyśleć, pracy o jakim charakterze poszukuje i jakiego oczekuje wynagrodzenia. Powinien także określić, jaka praca go nie interesuje.
Formuła selekcji grupowej często obejmuje więcej niż jedno spotkanie. Zazwyczaj stosuje sieją do kompletowania kadry kierowniczej lub do zapełniania takich stanowisk, które wiążą się ze szczególnym napięciem, na przykład w siłach zbrojnych. Selekcje grupowe odbywają się często w specjalnych ośrodkach selekcyjnych, w których panują odpowiednie warunki do przeprowadzania testów sprawdzających zachowanie, ćwiczeń w grupach, rozmów i testów pisemnych. Dyskusje grupowe i zadania zespołowe służą do wyłowienia talentów przywódczych i interpersonalnych.

Ustalanie wysokości stóp

W większości krajów bank centralny ustala i kontroluje ilość znajdujących się w obiegu pieniędzy. Na wykresie 1 podaż pieniędzy reprezentowana jest pionową linią P, ponieważ nie zależy ona od wartości pieniądza (stopy procentowej), ale została ustalona administracyjnie. Dlatego też jest ona całkowicie nieelastyczna, innymi słowy bez względu na wartość stopy procentowej, podaż pieniędzy pozostaje bez zmian.
Z drugiej strony popyt na pieniądze zależy od stopy procentowej. Gdy stopa procentowa rośnie, wtedy popyt na pieniądze maleje, ponieważ pożyczanie staje się bardziej kosztowne. Konsumenci nie chcą pożyczać większej sumy pieniędzy czy kupować drogich towarów na kredyt, gdy wiedzą, że będą musieli zapłacić wysokie odsetki od zaciągniętego kredytu. Podobnie, jeśli stopy procentowe
spadną, maleje koszt kredytu i wzrasta popyt na pieniądze, gdyż pożyczki i zakupy na raty stają się bardziej opłacalne. Popyt na pieniądze reprezentowany jest przez linię Pp – krzywą podobną do krzywej opisującej podaż towarów i usług.
Jeśli podaż na pieniądze równa jest popytowi, osiągnięty zostaje stan równowagi. Społeczeństwo reaguje na wzrost lub obniżenie stóp procentowych, dostosowując swoje oszczędności i inwestycje do rynku, co powoduje, że wartość stopy procentowej osiąga stan równowagi. Załóżmy na przykład, że stopa procentowa wynosi YQ.

Zmiany stóp procentowych

Wartości stóp procentowych rosną i spadają z wielu różnych powodów. Podobnie jak wielkość popytu na towary czy usługi nie jest w całości determinowana ceną, na popyt na pieniądze nie ma wpływu tylko i wyłącznie stopa procentowa. Jeśli wzrastają dochody konsumentów, można przedstawić to na wykresie przesunięciem krzywej popytu na pieniądze z punktu Pj do P2.

W efekcie zwiększą się stopy procentowe, gdyż rynek pieniężny będzie dążył do osiągnięcia stanu równowagi. Również bank centralny może z przyczyn politycznych podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości pieniędzy w obiegu. Jeśli podaż pieniądza wzrośnie do wartości oznaczonej jako Pj, spowoduje to także spadek ustalonych stóp procentowych. Ponieważ zmniejsza się koszt zaciągania pożyczek, wzrasta całkowita ilość inwestycji w danym kraju, a więc wzrasta również całkowity popyt na pieniądze.

Jednakże, istnieją także zjawiska wskazujące na to, że taki wzrost podaży pieniądza na rynku może prowadzić do inflacji. Jeśli bank centralny obniży podaż pieniędzy do wartości P2, wywoła to efekt zredukowania ilości pożyczanych pieniędzy i całkowitego popytu w danym systemie ekonomicznym. Rządy często wykorzystują taką kontrolę podaży pieniędzy, aby utrzymać niski poziom inflacji, czyli wzrostu przeciętnego poziomu cen na towary i usługi.


Szukaj
Ankieta fundusze

  Jakie fundusze inwestycyjne posiadasz?

  • AGIO
  • Bgż
  • Legg Mason
  • Investor
  • QUERCUS

  Zobacz wyniki

Dotacje z Urzędu Pracy
Najnowsze komentarze
Ekonomia WWW dotacja z up zatrudniamy niepelnosprawnych poradniki dla biznesmenow niezbyt dobry biznes gospodarka wolno rynkowa a centralnie sterowana l 2 main nowosci nielegalna sprzedaz jaj czyli szara strefa malego biznesu stosunek ekonomiczny miast przemyslowych a handlowo uslugowych obowiazki we wlasnym biznesie kult miecza w japonii metal w europie l 3 main nowosci l 2 kultura celtycka zelazo w polsce ziemski klimat sezonowe wahania jak sfinansowac kupno samochodu l 4 main nowosci l 3 co robic aby pomnozyc wlasne oszczednosci ekonomia pozwala rozwijac sie biznesowi i finansom w co warto inwestowac pieniadze pieniadze zarabianie w sieci l 5 main nowosci l 4 determinanty podazy elastycznosc cenowa popytu ekonomiczne walory szarej strefy wlasciwy kierunek wielki biznes l 6 main nowosci l 5 rynek nieruchomosci napedzaja kredyty bankowe polska ksiazka techniczna okreslenie inzynier pierwsze zwiastuny kapitalizmu angielskie kopalnie l 7 main nowosci l 6 zmiany w strukturze grupy strategiczne a sila przetargowa potrzebujesz szybkich pieniedzy nauka w trybie ciaglym pozyczki pozabankowe l 8 main nowosci l 7 przewaga wielkiej brytanii banki kredyt hipoteczny kredyt pod hipoteke kredyt mieszkaniowy l 9 main nowosci l 8 dlug publiczny wielkiej brytanii pomoc od panstwa umiejetne prowadzenie finansow profesjonalne projektowanie stron dlaczego w naszym kraju jest relatywnie wysokie bezrobocie l 10 main nowosci l 9 nowoczesna gospodarka szybkie wzbogacenie sie placenie alimentow rownowazenie platnosci deficyt handlowy polski l 11 main nowosci l 10 obsluga deficytu co zawiera zyciorys doswiadczenie zawodowe umiejetnosci referencje l 12 main nowosci l 11 list motywacyjny oczekiwania pracodawcy jak powstaje dlug problemy zwiazane ze splata gospodarka na rozdrozu l 13 main nowosci l 12 umorzenie dlugow wczesna edukacja cechy rozdzial srodkow za i przeciw l 14 main nowosci l 13 oligopol dobro publiczne szkodliwosc spoleczna funkcje rzadu efekty negatywne l 15 main nowosci l 14 hiperinflacja popyt a inflacja deflacja model doskonalej konkurencji monopol l 16 main nowosci l 15 monopole naturalne konkurencja niedoskonala oligopole kartele konkurencja i wydajnosc l 17 main nowosci l 16 obustronne korzysci podaz zmienne czynniki dobra substytucyjne podaz i koszty l 18 main nowosci l 17 podaz i czas przypadek chleba ustawodawstwo co to jest niepelnosprawnosc dyskryminacja l 19 main nowosci l 18 w praktyce ogloszenie prasowe przygotowanie do rozmowy istotne szczegoly w trakcie rozmowy l 20 main nowosci l 19 rozmowy panelowe rozmowy rozlozone w czasie lowcy glow ustalanie wysokosci stop zmiany stop procentowych main nowosci l 20